about us

Na začátku naší chovatelské stanice byla naše první kočka Amy. Bohužel jsme druhý den poté, co jsme si Amy přivezli domů, jeli akutně k veterináři a zjistili jsme zdravotní problémy, které bohužel znamenaly, že Amy není vhodná do chovu. Po tomto zážitku jsme začali hledat někoho, kdo by nám pomohl s tím co se stalo, stál při nás v našich začátcích a pomohl nám s výběrem nového koťátka.

Díky velkému štěstí jsme si přivezli domů zakladatelku naší chovatelské stanice jménem Belushies Gara, z věhlasné chovatelské stanice v Německu. K ní za dalších několik měsíců přibyla kočička Adelheids Watanay. Jsme velmi vděčni těmto dvěma chovatelkám, že nám jakožto začínající chovatelské stanici daly důvěru a svěřily nám svá koťátka.

Naše kočky s námi žijí v rodinném domě a veškerý prostor volně využívají k běhání a hraní a milují i vycházky na zahradu. Jejich zdraví a zodpovědnost vůči jejich potomkům je pro nás na prvním místě, proto testujeme jak genetiku, tak i sonografické vyšetření srdce a ledvin, rentgen kyčlí a vyšetření loktů. Věnujeme také velkou pozornost stavu jejich zubů.

Naše kočky krmíme 2x denně syrovým masem a na dojedení dáváme prémiové, za studena lisované granule vyrobené v Česku.

At the very beginning of our cattery was our first girl Amy. Unfortunately, the next day after we brought her home, we had to acutely visit the vet and we found out she had some health issues which meant she was not suitable for breeding. After this experience, we started looking for someone who would help us understand what happened, who would give us advice and help us with choosing a new kitten.

Thanks to great luck we found  we brought in the founder of our cattery named Belushies Gara, from a well-known and greatly respected breeder in Germany. In another couple of months, we welcomed our second girl Adelheids Watanay . We are very grateful to these two breeders who gave us their trust and we are honored to have kittens from them.

Our cats live with us in a family house and they are freely using the whole space for running and playing and they also love to go for walks around the garden. Their health is the most important thing for us and that is why we do all the available tests – genetic profile, heart and kidney ultrasound, hips x-rays and patella luxation check. We also pay attention to the health of their teeth.

We feed raw meat twice a day and for snacks during the day we feed the best quality cold-pressed granules from a local Czech company.

Naši chovatelskou stanici jsme zaregistrovali v organizaci TICA.

Our cattery is registered at TICA.

TICA member